Een nieuwe visie op ruimtelijk beleid waait door Vlaanderen.


Overheden moeten meer dan ooit een belangrijke rol opnemen om de toekomst van hun omgeving te bepalen.

Ontwikkelaars staan voor uitdagende maatschappelijke keuzes.


Leidsman helpt de aangescherpte ambities te
realiseren.

 

PROJECT-ONTWIKKELAARS

• We maken ontwikkelingsvoorstellen die maatschappelijke en economische winsten mogelijk maken. 


• We prepareren PPS-biedingen. 


• We begeleiden ontwerpteams. 

• We evalueren uw grondenportefeuille. 

 Leidsman voor 

• We onderzoeken ruimtelijke mogelijkheden met bestaand en nog te
verwerven patrimonium.


• We coördineren de interne werking van stadsdiensten in functie van een ruimtelijk project.


• We zetten projecten in de markt en coördineren ze (van verkoop tot PPS)


• We trekken private partijen aan en voeren de onderhandelingen.


• We geven duiding bij de economische spelregels van projectontwikkeling.

 

>LEES MEER

ONTWERP- en STUDIEBUREAUS

• We coördineren uw inschrijving voor een prijsvraag/wedstrijd


• We vervolledigen uw projectteam als projectmanager

 

Leidsman werkt bewust voor projectontwikkelaars, bedrijven, overheden én kennisinstellingen.

 

Vanop de intersectie van economische, maatschappelijke en ruimtelijke belangen creëert Leidsman meerwaarde voor álle betrokkenen.

 

 We ondersteunen 

 

Wie is Leidsman.

Evelien Vanderlinden en Bart Aerts combineren binnen Leidsman hun ervaring van bij zowel overheid als private sector en zetten die in voor alle betrokkenen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Rode draad is steeds het nemen van een helicopterview, het gefundeerd maatschappelijk-economisch denken, het open discussiëren en het bij elkaar brengen van mensen.  

Wij lichten onze werkwijze graag verder toe.

Connecteer gerust via LinkedIn, of neem contact op.

> Bart Aerts

bart@leidsman.be

> Evelien Vanderlinden

evelien@leidsman.be

 

Contact

info@leidsman.be

Coupure Rechts 164a, 9000 Gent, België 

BTW: BE 0669849435

Leidsman.  |  Coupure Rechts 164a, 9000 GENT, België  |  info@leidsman.be