top of page

 Leidsman voor overheden 

INZICHT

 • We geven duiding bij deeconomische spelregels vanprojectontwikkeling. 
 • We onderzoeken de ruimtelijke mogelijkheden op bestaand en nog te verwerven patrimonium.
 
 • We vertrekken van een goede analyse, gevolgd door een (uitgesproken) visie.
 • We begeleiden uw (markt-)onderzoek, definiëren de vraag en focussen op heldere conclusies.

STRATEGIE

 • We analyseren en evalueren uw gronden- en gebouwenportefeuille.
 
 • We bepalen de maatschappelijke waarde, zetten een strategie tot ontwikkeling op en rollen deze voor u uit. 
 
 • We stellen samen een plan van aanpak en programma van eisen op. 
 
 • We denken duurzaam: de projecten waaraan we werken moeten toekomstbestendig zijn.

PARTNERING

 • We trekken de juiste private partijen aan en voeren de onderhandelingen. 
 
 • Op objectieve wijze worden de beste partners samengebracht om de projecten te verrijken.
 
 • We spreken ons deskundig netwerk met uiteenlopende expertises aan waar nodig.
 
 • We werken gestructureerd en in nauw overleg samen met u als opdrachtgever.

COÖRDINATIE

 • We rollen diverse projecten voor u uit: PPS-projecten, wedstrijd-oproepen, verkoop onder voorwaarden, etc. 
 
 • We gaan actief met uw project aan de slag: we nemen het op, structureren het en voeren het voor u uit.
 
 • We coördineren de interne werking van stadsdiensten in functie van een ruimtelijk project.
 • We coördineren het (bijvoorbeeld door middel van een wedstrijd of prijsvraag geselecteerde) ontwerpteam.

Interesse?

Heeft u een
ontwikkelingstraject in voege

of reeds in de steigers staan?

Graag lichten wij onze denk- en werkwijze verder toe om u hierbij te ondersteunen.

bottom of page