Niet-projectgerelateerde diensten

Opzetten van onderzoek.

Door middel van resultaatgericht, projectonafhankelijk onderzoek vergaart en ontwikkelt Leidsman voor u kennis over beleidskeuzes, marktmechanismen en maatschappelijke evoluties.

Samenbrengen van actoren.

Leidsman brengt mensen vanuit verschillende sectoren en met verschillende achtergronden samen om van elkaar te leren en samen kennis op te doen.

Leidsman.  |  Coupure Rechts 164a, 9000 GENT, België  |  info@leidsman.be